Arena: pasiūtas ir instaliuotas akustinis sceninis audinys